درباره ما

طراح داده پيشرو به شماره ثبت 256374 با مسئوليت محدود در سال 1383 فعاليت خود را توسط يك جمع 3 نفره بدون سرمايه اوليه بهمراه 2 كيس كامپيوتر كه در آن زمان متعلق به شركت نبود آغاز كرد . در همان سال اول ، اولين نسل نرم افزارهاي تحت ويندوز با تكنولوژي Net. را با عنوان طب پرداز در كشور به كاربران ارائه نمود. در ادامه راه و براي ارائه خدمات بهتر به كاربران اين شركت بر آن شد كه سيستم هاي اداري و مالي يكپارچه با نرم افزارهاي درماني را نيز توليد و ارائه نمايد . از آن پس شركت به بهينه سازي مراكز تحت پوشش خود مشغول است و 27 زير سيستم پياده سازي شده و با توجه به نيازهاي آن مراكز راه اندازي كرده است .

اين شركت هم اكنون به عنوان يكي از بزرگترين طراح و توليد كنندگان سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت بيمارستاني در ايران مشغول به فعاليت بوده و نرم افزارهاي آن توسط كارشناسان مراكز درماني بعنوان يكي از مطمئن ترين و پيشرفته ترين محصولات بكار گرفته مي شود .

سير صعودي مشتريان شركت

سال 1385

10

سال 1387

25

سال 1389

40

سال 1391

60

سال 1393

70

سال 1394

90